Privacyverklaring en gebruik van cookies

Orgacure B.V. (hierna ORGACURE) biedt informatie, aanbevelingen en productoplossingen aan bedrijven om schonere (zuivere) en langer houdbare versproducten (AGF-artikelen) te produceren. Bij het uitvoeren van deze taken verwerken we persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring lees je om welke gegevens het gaat, hoe we daarmee omgaan en hoe jij jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens kan uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over jou vertellen of die gebruikt kunnen worden om jou als individu te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, contactgegevens en geboortedatum. Informatie die betrekking heeft op een onderneming is soms ook een persoonsgegeven, bijvoorbeeld als je eigenaar bent van een onderneming en/of aandelen hierin bezit. ORGACURE verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, geloof of politieke voorkeur. Wel bij het uitvoeren van onze zakelijke taken verwerken we wel bepaalde meer gevoelige persoonsgegevens, zoals geboortedatum of paspoort-/ID-nummer. Het paspoort-/ID-nummer wordt bijvoorbeeld verwerkt wanneer een bedrijf een productleveringsovereenkomst, product- of dienstabonnement aanvraagt of een geheimhoudingsovereenkomst aangaat met ORGACURE en/of wanneer identiteitsdocumenten worden gescand. ORGACURE verwerkt ook meer gevoelige gegevens in het kader van fraudepreventie, zoals bestuursverboden. Dit alles gebeurt uitsluitend voor zover dit nodig is in het kader van de wet en we verwijderen deze gegevens wanneer we ze niet langer nodig hebben.

Wat is verwerken?

Onder verwerken vallen alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden met een persoonsgegeven, waaronder registreren, verzamelen, delen, combineren en vernietigen.

Om u van dienst te kunnen zijn wanneer u een product of dienst bij ons koopt

Bijvoorbeeld wanneer u een product of dienst bij ons koopt of zich aanmeldt voor een evenement.

Dit maakt deel uit van onze plicht om aanbevelingen, diensten en producten aan onze klant te leveren. Het gaat om de volgende gegevens:

• informatie voor het online of telefonisch plaatsen van bestellingen, inclusief informatie ontvangen door aan Orgacure gelieerde ondernemingen (affiliates), zoals Orgacure-agentschappen en licentiehouders;
• uw (bedrijfs)naam, adres en woonplaats;
• e-mailadres;
• telefoon nummer;
• bankrekeningnummer.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

• Uw naam en adres om ervoor te zorgen dat een product (sample) persoonlijk aan u geadresseerd kan worden en (indien van toepassing) naar het juiste adres gestuurd kan worden.
• Om u aan te melden voor een evenement of bijeenkomst tijdens de vakbeurs Orgacure.
• Voor identificatiedoeleinden, bijvoorbeeld wanneer u zich voor de eerste keer registreert, of voor weergave op een badge bij deelname aan een evenement.
• Met de juiste bankgegevens kunnen wij ervoor zorgen dat een betaling of factuur met de juiste gegevens wordt verwerkt.
• Om contact met u op te kunnen nemen wanneer dat nodig is en om u ook daadwerkelijk persoonlijk te kunnen bereiken, registreren wij uw telefoonnummer en e-mailadres.

Deze lijst met gegevens wordt bijgewerkt als er iets verandert.

Voor het verlenen van klantenservice

Bijvoorbeeld wanneer je ons belt of een e-mail stuurt met een vraag. Dit maakt deel uit van ons bedrijf om aanbevelingen, diensten en producten aan onze klanten te leveren.

Denk aan dit soort gegevens:

• Identificatiegegevens;
• Gestelde vragen;
• Contactgeschiedenis (wanneer contact, met welke afdeling, via welk kanaal);
• Informatie uit een ingediende klacht;
• E-mailcorrespondentie;
• Contactgegevens van je social media accounts (wanneer we een vraag die je via Twitter of Facebook stelt willen beantwoorden).

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

• Om vragen die je hebt gesteld goed te kunnen beantwoorden, registreren we de originele vraag, eventuele toelichting en de acties die vervolgens zijn ondernomen. Ook kunnen we je beter van dienst zijn als we weten welk contact er eerder is geweest. Indien we afspraken met je gemaakt hebben leggen we die ook vast
• Bij een klacht of ingewikkelde vraag worden gegevens over de inhoud bewaard om te kunnen zorgen dat je vraag daadwerkelijk inhoudelijk wordt beantwoord. Ook gebruiken we deze gegevens om van te leren en om onze service te verbeteren.
• Wij reageren op vragen of andere uitingen op social media.

Om onze producten en diensten te verbeteren

Bijvoorbeeld omdat we willen weten wat je goed vindt aan onze producten en diensten en wat volgende keer beter kan. We doen dit als onderdeel van ons bedrijf om onze klanten aanbevelingen, diensten en producten te bieden.

Denk aan dit soort gegevens:

• Identificatiegegevens;
• Gestelde vragen;
• Contactgeschiedenis (wanneer contact, met welke afdeling, via welk kanaal);
• Informatie uit een ingediende klacht;
• E-mailadres;
• E-mailcorrespondentie;
• Contactgegevens van je social media accounts.

We registreren de inhoud van het contact dat je met ons hebt gehad. Bijvoorbeeld door telefoongesprekken en chats vast te leggen. Ook slaan we cookies op en lezen we cookies uit wanneer je de website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

• Om beter inzicht te krijgen wie onze producten gebruiken, wanneer ze dat doen en hoe vaak. Met deze informatie kunnen we verbeteringen aanbrengen zodat onze producten beter aansluiten bij waar ondernemers behoefte aan hebben.
• Om meer inzicht in onze klantgroepen te krijgen, wat ons helpt om beter te bepalen voor wie onze producten relevant zijn.
• Om de klanttevredenheid te meten en te evalueren door middel van klanttevredenheidsenquêtes per e-mail, waardoor duidelijk wordt welke van onze diensten en producten goed worden gewaardeerd, of juist aan verbetering toe zijn.

Voor marketingactiviteiten van ORGACURE

Denk aan dit soort gegevens:

• naam van de zakelijke contactpersoon en/of eigenaar;
• functie binnen organisatie;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Postadres en postcode van het bedrijf.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

• Wij houden je graag op de hoogte van onze producten of diensten.
• Voor zover wij dat doen per e-mail, vragen wij daarvoor altijd jouw toestemming (opt-in).
• Zo kun je je bijvoorbeeld inschrijven voor onze nieuwsbrief en onze e-mailings.
• Om e-mailings zo relevant mogelijk voor jou te maken, stellen we je een paar vragen om je beter te leren kennen en koppelen we ook je ORGACURE gegevens, favoriete onderwerpen en voorkeuren aan je nieuwsbrief profiel, zodat we je bijvoorbeeld geen informatie sturen over onderwerpen die niet bij je passen.
• Dit profiel bewaren we totdat je je weer afmeldt. Bij iedere e-mailing/nieuwsbrief die je ontvangt zit een mogelijkheid om je af te melden.
• In sommige gevallen benaderen we je ook per post of telefoon, bijvoorbeeld om je uit te nodigen voor een seminar of evenement of om je te wijzen op producten en diensten waarvan je hebt aangegeven daar interesse in te hebben.
• Voor zover wij je per post of telefoon benaderen, geven we je altijd de mogelijkheid om je af te melden (opt-out).
• Wij analyseren verder jouw gegevens om inzicht te krijgen in de behoeften van ondernemers en onze dienstverlening daar zo goed mogelijk op af te kunnen stemmen.

Goed om te weten

Jouw e-mailadres zal door ons slechts voor marketing gebruikt worden als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt marketing per e-mail, post en telefoon altijd stopzetten via de in die communicatie aangegeven methode.

Anuit veiligheidsoverwegingen

Denk aan dit soort gegevens:

• Identificatie gegevens (naam, adres, geboortedatum etc.);
• Identiteitsbewijzen;
• Foto’s en camera-opnamens.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

• Bij elke ingang van de locaties van ORGACURE hangen camera’s die voor jouw veiligheid en die van elke bezoeker opnamen maken. Bezoekers op kantoor of bij een door ORGACURE georganiseerd event krijgen alleen toegang na registratie en dienen zich bij de balie te melden en te identificeren.

Om de website goed te laten werken

Denk aan dit soort gegevens:

• IP-adres;
• Gegevens over het bezoek van onze websites (tijdstip van bezoek, bekeken pagina’s, zoekwoorden);
• Gebruikte apparaten (pc, laptop, smartphone, tablet);
• Persoonsgegevens verwerkt in cookies.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

• Je IP-adres wordt standaard verwerkt bij het bezoeken van websites. ORGACURE gebruikt het IP-adres uitsluitend om je te laten deelnemen aan een onderzoek (bijvoorbeeld het testgebruik van een nieuwe website) of voor deelname aan evenementen.
• Door bezoek en gebruik van de website te monitoren kunnen we je gebruikservaring verbeteren door je makkelijk heen en weer te laten surfen tussen pagina’s. Ook kunnen we op basis van je zoekgedrag de getoonde informatie beter afstemmen op je behoeften.
• Door de getoonde website af te stemmen op het gebruikte apparaat, wordt alle inhoud (tekst, foto’s, video) in optimale vorm weergegeven.
• Naast je surfgedrag op onze website helpen cookies bij het verder personaliseren van de aangeboden informatie. Ook kunnen cookies worden ingezet voor het bewaren van je persoonlijke voorkeuren.

ORGACURE plaatst verschillende soorten cookies op jouw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op jouw computer worden gezet op het moment dat je de site bezoekt. Het plaatsen van cookies kan het verwerken van persoonsgegevens inhouden indien de informatie in deze cookie tot een persoon te herleiden is. Bijvoorbeeld doordat jouw IP-adres hierin wordt gebruikt. Wij plaatsen de cookies om de site goed te laten werken, statistische analyses te verrichten en om jou beter te kunnen helpen.

Van wie verwerkt ORGACURE persoonsgegevens?

ORGACURE verwerkt persoonsgegevens van klanten die producten en diensten van ons afnemen. Daarnaast verwerkt ORGACURE ook persoonsgegevens van websitebezoekers van nl.ORGACURE.com.

Met welke derde partijen worden mijn persoonsgegevens door ORGACURE gedeeld?

Gebruikers van gegevens uit de Orgacure-business en Orgacure-webshop. De onderneming en webshop van Orgacure is een cruciale informatiebron voor aan Orgacure gelieerde ondernemingen zoals Orgacure-agenten en Orgacure-licentiehouders. Ze gebruiken het bijvoorbeeld om te checken met wie ze zaken doen en om hun klantenbestand up-to-date te houden. Dit omvat aan Orgacure gelieerde opslag- en transportserviceproviders, aanbieders van regelgeving en analyse zoals adviesdiensten en laboratoria en andere zakelijke dienstverleners die nodig zijn om de Orgacure-activiteiten uit te voeren om aanbevelingen, diensten en producten aan onze klant te leveren.

Dienstverleners die gegevens namens ORGACURE verwerken

We worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. Dan delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En we maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten.

Dit doen de bedrijven en personen die ons helpen bijvoorbeeld:

• Ze ontwerpen, onderhouden en verbeteren onze IT-systemen, internettools en applicaties;
• Ze organiseren evenementen, versturen e-mails en post, maken video’s en brochures;
• Ze doen klantonderzoek zoals enquêtes.

Internationale doorgifte

Je persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dat wel gebeurt, treffen we passende maatregelen, zoals contractuele afspraken, om te waarborgen dat je gegevens adequaat worden beschermd. Desgevraagd geven we je inzicht in die maatregelen. Stuur dan een email naar : yourdata@ORGACURE.com

Hoe zorgen we voor de veiligheid van jouw persoonsgegevens?

ORGACURE heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerd gebruik. Zo hanteren wij een toegangs- en beveiligingsbeleid en sluiten wij geheimhoudingsverklaringen af met medewerkers en derden die met (gevoelige) persoonsgegevens werken.
ORGACURE stemt regelmatig af met de toezichthouder voor verwerking van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens (DPA). Hierbij worden de algemene kaders en mogelijkheden binnen de wet besproken en worden twijfelgevallen aan de orde gesteld.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

ORGACURE bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. ORGACURE houdt zich daarbij aan de termijnen die zijn vastgelegd in de (Nederlandse) Archiefwet 1995. Over het algemeen variëren bewaartermijnen van 1 tot 10 jaar, hoewel sommige Bedrijfsadministratie permanent kunnen worden bewaard. Meer informatie over bewaartermijnen vindt u hier: Archieven van de overheid.

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Bekijk in dit overzicht welke rechten jij kan uitoefenen op je persoonsgegevens en in welke gevallen dit recht van toepassing is. Wil je een beroep doen op een van deze rechten? Kies het juiste verzoek en ga naar ‘Verzoek indienen’. Je ontvangt een reactie binnen 30 dagen na de datum waarop wij je verzoek ontvangen hebben.

Recht op inzage

Dien een verzoek tot inzage in om inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die ORGACURE van jou verwerkt.

Verzoek indienen

Recht op rectificatie

Indien je persoonsgegevens niet correct zijn, kan je ons verzoeken om de gegevens te corrigeren.

Verzoek indienen

Contactgegevens Functionaris Gegegevensbescherming brievenbus

ORGACURE heeft een Functionaris Gegegevensbescherming email brievenbus aangesteld die je kan bereiken via: yourdata@ORGACURE.com

Klacht indienen

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ORGACURE, dan kunt u een klacht bij ons indienen via ons contactformulier (in Dutch).

Het is ook mogelijk om een melding te doen bij de toezichthoudende autoriteit Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door een andere partij dan ORGACURE, dan raden we je aan om je te richten tot die partij en/of tot Autoriteit Consument en Markt (voor ongewenste e-mail marketing) of de Autoriteit Persoonsgegevens (voor marketing per post of telefoon, of ander ongewenst gebruik van jouw gegevens).

Over deze Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Orgacure B.V. (hierna ‘ORGACURE’), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 55194478, inzake de nl.ORGACURE.com website.

Laatste wijziging in deze verklaring is op 17-03-2023 verricht.

ORGACURE heeft deze privacyverklaring opgesteld op basis van de huidige stand van zaken. Wij monitoren constant relevante wet- en regelgeving, op grond waarvan wij de verklaring aanpassen, indien nodig.

Cookies

ORGACURE en de website nl.ORGACURE.com is permanent op zoek naar mogelijkheden om zijn dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is jouw toestemming nodig.

De volgende ORGACURE- websites vallen onder deze cookieverklaring:

https://orgacure.com

https://nl.orgacure.com

https://shop.orgacure.com

Wat is een cookie?

Een cookie is een brokje informatie dat een internetpagina opslaat op jouw computer, smartphone of ander apparaat. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en kun je zelf op ieder moment via je browser verwijderen.

Cookies instellen en aanpassen

Je kiest zelf welke cookies je toelaat. Zo kan je de instellingen voor de cookies op deze pagina beheren en aanpassen. Als je cookies van nl.ORGACURE.com niet accepteert, kan het zijn dat je bij ieder bezoek de vraag krijgt of je cookies accepteert. Wij plaatsen altijd de cookies die zorgen voor een goed werkende website. Heb je toestemming gegeven voor het plaatsen van cookies, dan kan je op ieder moment je voorkeur wijzigen.

‘Functioneel’: Cookies voor een goed werkende website

We plaatsen altijd functionele cookies voor een goed en veilig gebruik van onze website. Hiermee kan je bijvoorbeeld automatisch inloggen op onze website. Tevens plaatsen wij analytische cookies, zoals van Google Analytics, om onder meer bezoekersstatistieken bij te houden. Deze informatie gebruiken we niet om persoonlijke profielen te maken. De analytische cookies gebruiken wij wel om bijvoorbeeld te meten welke delen van onze website je bezoekt en hoe vaak je dat doet. Met deze gegevens verbeteren we onze website. Wij hebben voor dit gebruik geen toestemming nodig.

‘Persoonlijk’: Cookies voor een meer persoonlijke en gebruiksvriendelijke website

Naast de functionele en analytische cookies (zoals omschreven onder ‘Functioneel’) maken wij met deze cookies de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. We tonen je informatie over voor jou relevante ORGACURE-producten en -diensten. Het gaat hier alleen om cookies van ons zelf en niet om privacygevoelige cookies van derden. Wanneer je kiest voor ‘Persoonlijk’, volgen we je gedrag op onze website. Zo kunnen we je artikelen tonen die voldoen aan je interesses of opgegeven profiel. Ook kunnen we je voor jou relevante producten of diensten tonen die aansluiten op het door jou opgebouwde profiel.

‘De beste ervaring’: Cookies voor de beste ervaring op deze en andere ORGACURE-websites

Naast de functionele en analytische cookies én de cookies zoals genoemd onder ‘Persoonlijk’ plaatsen wij ook cookies van derden en cookies waarmee wij jouw internetgedrag kunnen volgen. Door deze cookies haal je het meeste uit onze website. Zo kun je bijvoorbeeld video’s bekijken. Ook informeren we je over voor jou relevante ORGACURE-producten en -diensten. Wij en derden volgen je internetgedrag en verzamelen daarbij je persoonsgegevens. Denk aan je IP-adres of door jou bezochte webpagina’s. Deze informatie wordt ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar nl.ORGACURE.com gebruik van maakt. Door sociale media-cookies kun je verbinding maken met sociale netwerken en content van onze website op sociale media delen. Derde partijen, zoals Google, kunnen ook een analyse uitvoeren of een video tonen en hierbij cookies plaatsen.

Google Analytics

nl.ORGACURE.com maakt gebruik van Google Analytics-cookies. ORGACURE heeft Google Analytics op de privacy vriendelijke manier ingeregeld, overeenkomstig de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit houdt in dat het laatste cijfer van je IP-adres is gemaskeerd en gegevensdeling met Google uitstaat. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. ORGACURE biedt je de optie om zelf te bepalen of de analytische gegevens over jouw activiteiten op nl.ORGACURE.com worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Als je niet wilt dat Google (door de Google Analytics-cookie) deze analytische gegevens verwerkt, dan kun je dat aangeven door het vinkje bij ‘Het gebruik van Google Analytics toestaan’ uit te zetten.

ORGACURE en cookies

De website nl.ORGACURE.com gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website nl.ORGACURE.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, en dergelijke.

Cookies verwijderen na plaatsing

Wil je cookies verwijderen nadat deze op je computer, tablet of mobiele telefoon zijn geplaatst? Je kunt zelf actief cookies verwijderen via je browserinstellingen. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari (IOS)
Safari (macOS)

Wijzigingen cookieverklaring

Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen zullen wij je daarover informeren via de website waarop de wijzigingen van toepassing zijn. Indien er een wijziging plaatsvind aan cookies waarvoor toestemming nodig is vragen wij je altijd opnieuw om toestemming.

Vragen en contact

ORGACURE heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming E-mail brievenbus om de naleving van de privacy te bewaken.

De Functionaris voor Gegevensbescherming E-mail brievenbus is te bereiken via het emailadres yourdata@orgacure.com